>Сертификат за Гаранција<

Гаранција на рачниот алат е 2 години од датумот на купување со приложување на документ (фактура или фискална сметка).

Гаранцијата не ги покрива оштетувањата предизвикани од неправилна употреба на алатките, употреба над дозволеното оптоварување, запоставеност или несоодветна грижа.

Гаранцијата не важи и во случај на видоизменување и оштетување на производот со надворешна сила.

 

Powered by reklami.com.mk